Věda a výzkum


Seznam vědeckých skupin působících na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Laboratoř biologie a patologie oka (LBPO)
Skupina prof. RNDr. Marie Korabečné, Ph.D.
Skupina experimentální a aplikované teratologie
Skupina geneticky podmíněných onemocnění ledvin
Skupina genové regulace
Skupina integrativní a systémové biologie komplexních onemocnění
Skupina klinické a experimentální humánní cytogenetiky
Skupina molekulární diagnostiky kostních dysplázi

Skupina neinvazivní prenatální diagnostiky
Skupina onkogynekologie
Skupina strukturní biologie
Skupina buněčné biologie

Grantové projekty řešené na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Konference a sympozia


počet zobrazení: 17077 poslední aktualizace: oseda, 26.08.2021
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.