ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky a od roku 2016 Centrum biologie buňky, na kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (24.5.2017): Byly vypsány termíny pro opakování testů.

Aktuálně (18.2.2017): Zveřejňujeme rozpisy výuky na letní semestr ak. roku 2016/2017: rozvrh výuky, náplň praktik a rozpis přednášek.

Aktuálně (24.10.2016): Byla zveřejněna Pravidla konání zkoušek na ÚBLG 1.LF UK a VFN v aktuálním znění pro akademický rok 2016/2017

 


 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu