ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky a od roku 2016 Centrum biologie buňky, na kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (7.11.2017): Studentská anketa

Aktuálně (23.10.2017): Byly vypsány termíny zkoušek a aktualizována pravidla o konání zkoušek (VL, ZL).

Aktuálně (21.9.2017): Zveřejňujeme rozvrh výuky (studenti všeobecného i zubního lékařství) pro zimní semestr akad. roku 2017/2018: rozvrh.

Aktuálně (21.9.2017): Zveřejňujeme rozpisy výuky pro studenty všeobecného lékařství  na zimní semestr akad. roku 2017/2018: náplň praktik a rozpis přednášek.

Aktuálně (21.9.2017): Zveřejňujeme rozpisy výuky pro studenty zubního lékařství na zimní semestr akad. roku 2017/2018: informace o výuce.


 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu