Grantové projekty

 

Název projektu

Grantová agentura

Registrační číslo

Hlavní řešitel

Doba řešení

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Projekty RVO)

RVO-VFN64165

Dimenze: GJIH-1599-06-1-180

Prof. MUDr. Pavel Calda, PhD / Ing. Aleš Hořínek

2013-2017

Využití DNA polymorfismů typu CNV pro určení stupně příbuznosti osob

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 -2020“(BV III/1-VS)

VI2VS/606

Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

leden 2017 až prosinec 2020

Struktura, organizace a dynamika chromatinu

Univerzita Karlova (UNCE - Univerzitní výzkumná centra)

UNCE 204022

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

2012-2017

Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie

Magistrát hl. města Prahy (Operační program Praha - Konkurenceschopnost)

CZ.2.16/3.1.00/24010

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

2/2011 - 11/2012, následuje 5 let doby udržitelnosti projektu

Zbtb16 jako klíčový uzel farmakogenetických a nutrigenetických aspektů patogeneze komponent metabolického syndromu

Grantová agentura České republiky (GAČR)

15-04871S

Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

2015-2017

Genetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASH.

AZV ČR

15-26906A

Hlavní řešitel: Dr. P. Trunečka (IKEM), spoluřešitel za ÚBLG 1. LF UK a VFN: Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

2015-2019

Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii

Grantová agentura České republiky (GAČR)

P302/12/G157

Hlavní řešitel: doc. Stanislav Kozubek (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.,) ;

spoluřešitel za ÚBLG 1. LF UK a VFN:

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

2012-2018

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (GAUK)

Název projektu

Grantová agentura

Registrační číslo

Hlavní řešitel

Doba řešení

Molekulárně genetická diagnostika autozomálně recesivní polycystické choroby ledvin metodou cíleného sekvenování nové generace

GAUK

1015

Mgr. Lena Obeidová

2015-2017

Genetická modulace nutriepigenomického programování aspektů metabolického syndromu

GAUK

132415

Mgr. Elena Školníková

2015-2017

 

počet zobrazení: 1479 poslední aktualizace: oseda, 11.06.2017
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.