Grantové projekty

 Programy Cooperatio - Univerzita Karlova

 

Program Zkratka programu Koordinátor za l.LF řešitel za ÚBLG
Medical Diagnostics and Basic Medical Sciences DIAG prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Oncology and Haematology ONCO prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.

 


Program PRIMUS (Univerzita Karlova)

21/MED/012

Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D.

Genetické defekty a rizikové faktory způsobující Amyotrofickou laterální sklerózu u Slovanské populace


Program START (Univerzita Karlova)


START/MED/054

Ing. Leoš Cmarko

Exploring the pathogenic role of hyperhomocysteinemia in epilepsy


Grantové agentury


Název projektu

Grantová agentura

Registrační číslo

Hlavní řešitel

Doba řešení

Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Projekty RVO)

RVO-VFN64165

Dimenze: GJIH-1599-11-1-180

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. / Ing. Aleš Hořínek

2018-

Dědičná nádorová predispozice u nemocných s karcinomem prsu nebo kolorekta bez indikace k rutinnímu genetickému testování

AZV ČR NU20-03-00283

Hlavní řešitel: za ÚBLG 1. LF UK a VFN: MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.

 

2020-2023
Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop zajištěných na místě činu
MVČR (IMPAKT 1) VJ01010123 řešitel za ÚBLG: prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 2021-2025
Směrovost nelineárních optických vlastností fluorescentních proteinů
GAČR 23-05983S
Hlavní řešitelka: RNDr. Jitka Myšková, Ph.D.
2023-2025

 

 počet zobrazení: 4199 poslední aktualizace: oseda, 27.12.2022
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.