Oddělení strukturní biologie

Vedoucí: Dr. Sami Kereïche

Email: sami.kereiche@lf1.cuni.cz

Tel.: +420 224 968 000

V oddělení strukturní biologie zkoumáme moderními metodami elektronové mikroskopie strukturu proteinů a strukturu nově vyvíjených měkkých polymerních nanomateriálů pro cílenou distribuci léčiv. Ve spolupráci s Ústavem molekulárnej biológie SAV v Bratislavě se dlouhodobě zabýváme studiem trojrozměrné struktury lidské mitochondriální Lon proteázy, esenciálního multifunkčního ATP-dependentního enzymu, jenž je hlavním regulátorem mitochondriálního metabolismu a podílí se zejména na rozkládání proteinů pro buňku toxických. Změněné úrovně exprese Lon proteázy jsou spojeny s řadou závažných onemocnění (epilepsie, myopatie, paraplegie) a rakovinou, přičemž v rakovinných buňkách je Lon proteáza nadexprimována, ale umělé snížení její exprese vede k apoptóze rakovinných buňek. Na ÚBLG jsme kryo-elektronovou mikroskopií jako první stanovili 3D strukturu lidské mitochondriální Lon proteázy při vazbě na kofaktory ADP a AMP-PNP s rozlišením 21 a 15Å (Fig. 1) a získali tak první náhled do jejího funkčního cyklu.

Oddělení strukturní biologie disponuje transmisními elektronovými mikroskopy FEI Morgagni a Tecnai G2 20 Sphera pro rutinní screening vzorků při pokojové teplotě i zamražených vzorků pro kryo-elektronovou mikroskopii, držáky pro kryo-eletronovou mikroskopii, výpočetními servery, jakož i dalšími podpůrnými zařízeními umožňujícími provádět kryo-elektronovou mikroskopii.

5770

Fig. 1. Hydrolýza ATP vyvolává změnu struktury Lon proteázy, která vede k rozvolnění a štěpení proteinových substrátů. Vlevo: zrekonstruovaná trojrozměrná elektronová hustota celé sekvence lidské ATP-dependentní mitochondriální Lon proteázy (světle modrá) při vazbě s kofaktorem AMP-PNP, vpravo: s kofaktorem ADP. 3D elektronová hustota je nafitována krystalovými strukturami (žluté) B. subtilis (PDB ID: 3M6A) a E. coli (PDB ID: 3LJC). Molekuly ADP vykrystalizované spolu se strukturou 3M6A jsou obarveny tmavomodře.

Vybrané publikace :

Kereïche S., Kováčik L., Bednár J., Pevala V., Kunová N., Ondrovičová G., Bauer J., Ambro L., Bellová J., Kutejová E., and Raška I. The N-terminal domain plays a crucial role in the structure of a full-length human mitochondrial Lon protease. Scientific Reports, 2016. 6(33631): p. 1-10. PMID: 27632940.

Kereïche S., Kováčik, L., Pevala, V., Ambro, L., Bellová, J., Kutejová, E., Raška, I. Three-Dimensional Reconstruction of the S885A Mutant of Human Mitochondrial Lon Protease. Folia Biologica, 2014. 60(S1): p. 62-65. PMID: 25369343.

Petrova S., Klepac D., Konefal R., Kereïche S., Kováčik L., and Filippov S. Synthesis and Solution Properties of PCL-b-PHPMA Diblock Copolymers Containing Stable Nitroxyl Radicals Macromolecules, 2016. 49(15): p. 5407-5417. DOI: 10.1021/acs.macromol.6b01187.

 

počet zobrazení: 2799 poslední aktualizace: oseda, 29.11.2016
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.