ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701

5977Aktuálně (23.4.2021): Praktika i přednášky (Biologie a Genetika) probíhají nadále distančně.

Informace o distanční výuce na ÚBLG.

Aktuálně (19.4.2021) Byly vyhlášeny termíny pro předmět Biologie a Genetika 2 v letním zkouškovém období a září 2021. Tento seznam termínů je finální a neměnný. Přihlašování na tyto termíny bude možné od 19.4.2021 (od 18:00).


Aktuálně (9.6.2021): Kaprasův den 2021 se odkládá na únor 2022.

 

Aktuálně (9.3.2021) Vzhledem k mimořádné situaci, která v průběhu standardního zkouškového období znemožnila některým studentům vykonat zkoušku z předmětu Biologie a Genetika 2 (karanténa, dobrovolnictví apod.), byly vyhlášeny mimořádné termíny zkoušek ve dnech 7.4., 9.4., 14.4. a 16.4. 2021. Přihlašování na tyto termíny bude možné od 15.3.2021 (od 18:00).

Aktuálně (17.2.2021): Byly zveřejněny rozvrhy, témata přednášek (Kruhy 1-10 a 11-20)  a praktických cvičení pro 1. ročník Všeobecného lékařství (letní semestr 2020/2021). S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, zahájíme výuku v letním semestru distančním způsobem. Seznamte se s informacemi o distanční výuce na ÚBLG.

Aktuálně (6.11.2019): Byla zveřejněna Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v akademickém roce 2020/2021.

Aktuálně (21.10.2020): Informace pro studenty 4. ročníku (předmět Klinická genetika) - s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, probíhá výuka předmětu Klinická genetika pouze distanční formou. Podrobné informace jsou na příslušné stránce a v MS Teams. 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu