ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701

5977


Aktuálně (21.9.2021): Vážené studentky, vážení studenti, v souvislosti s aktualizovanými protiepidemickými opatřeními bude výuka předmětů vyučovaných ÚBLG v zimním semestru probíhat následovně: 

  1. přednášky distanční formou v prostředí MS Teams
  2. praktická cvičení prezenční formou s dodržením platných opatření (nutnost respirátoru pro studenty během výuky)

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
přednosta
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN

Aktuálně (21.9.2021): Byly zveřejněny rozvrhy, témata přednášek a praktických cvičení pro 2. ročník Všeobecného lékařství (ZS 2021-2022). Zvlášť jsou uvedeny informace pro studenty zubního lékařství a pro předmět klinická genetika. Všichni se seznamte s informacemi o organizaci výuky v ZS 2021-2022.

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu