ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (11.3.2019): Termíny pro opakování testů nutných k získání zápočtu pro studenty 1. i 2. ročníku všeobecného lékařství, kteří nezískali zápočet do konce semestru jsou 3. 6., 10. 6. a 26. 8. 2019 (vše jsou pondělky) ve 13:00 v rotundě.

Aktuálně (11.3.2019): Byly vypsány termíny zkoušek z Biologie a genetiky 2 pro všeobecné lékařství na červen, srpen a září 2019. Přihlašování na červnové termíny bude možné od 2. 4. 2019 od 18:00, na srpnový termín a zářijové termíny pak od 12. 6. 2019 od 18:00. Podrobnosti viz SIS. 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu