ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně: čtvrtek 27. 8. 2020, 13:00
Opakování všech písemných testů pro získání zápočtu, Biologie a genetika 1 a 2, tj. první i druhý ročník.
Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, budou testy výhradně prezenční, v rotundě Ústavu.

červen 2020: Studenti 1. ročníku, opakování testů

22.6.2020. Poslední možnost opakovat testy k zápočtu před prázdninami.Kdo má už jen poslední (4.) pokus – osobně v rotundě v 8, 10 a 12 hodin

Kdo má ještě více pokusů, může psát distančně. Začátek je možný od 8:00, poslední test doporučuji začít psát do 12:00.

Seznam testů a hesel:
Cytogenetika 2002 JsuLB
test z formální genetiky 2003 UxtYp
zápočtový test 2010 VUFhT

 

 

11.6.2020. Poslední (4.) pokus – osobně v rotundě v 8, 10 a 12 hodin

Kdo má ještě více pokusů, může psát distančně. Začátek je možný od 8:00, poslední test doporučuji začít psát do 12:00.

Seznam testů a hesel:
Cytogenetika 2001 Weo1b
test z formální genetiky 2001 CpyrT
zápočtový test 2007 KD7b5

MIMOŘÁDNĚ (28.4.2020, AKTUALIZOVÁNO 10.5.2020): 

Vážené kolegyně, kolegové

Na základě informací z RUK k 24. 4. v návaznosti na rozhodnutí vlády je možná prezenční účast studentů při praktické výuce, konzultacích a zkoušení, a to v maximálním počtu 5 osob, za dodržení hygienických podmínek a po podpisu čestného prohlášení. Bližší informace viz:

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9749&locale=cz

https://www.lf1.cuni.cz/uk-ke-koronaviru

Fakulta se rozhodla od pondělí 4. 5. obnovit v těchto intencích výuku s ohledem na konkrétní možnosti pracovišť a rozhodnutí garanta předmětu. Současně bylo vydáno doporučení, že přednášky a semináře zatím nemají probíhat prezenční formou.

S odvoláním na výše uvedené jsem rozhodl, že výuka předmětů "Biologie a genetika" (1.ročník) a Klinická genetika (4. ročník) budou nadále probíhat distanční formou včetně testů.

Byla zveřejněna aktualizace pravidel konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky.

Požadavky pro udělení zápočtu v letním semestru 2020 (Biologie a Genetika 1, VL):

 

 

Udělení zápočtu bude možné při splnění následujících tří podmínek:

  1. Úspěšné absolvování všech tří testů (termín pro distanční absolvování zápočtového testu bude oznámen, pravděpodobně se bude jednat o týden od 25.5.)

  2. Odevzdání (nasdílení) vyplněných protokolů (11 protokolů) svý. Lze využít dvě možnosti: a) Buď jako sdílenou složku na Googledisku nebo jiném úložišti, na které je přístup zdarma a nezakládá pro kontrolujícího pedagoga nutnost registrace nebo platby za přístup; b) na  Owncloud – 100GB, zde je také možnost sdílení, přístup pro studenty i učitele zdarma přes eduID (CAS) https://www.cesnet.cz/sluzby/owncloud/

  3.  

  4. Absence v období, kdy probíhala prezenční výuka, do limitů stanovených původně po celý semestr (max 2 absence řádně omluvené z vážných důvodů a 1 neomluvená)


prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

přednosta

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN


Aktuální informace ke dni 28.4.2020Studenti 1. ročníku: Studenti 4. ročníku:
  • Všechny skupiny, které nemohou absolvovat stáže z předmětu Klinická genetika ve stanoveném termínu, mohou tento předmět absolvovat distančním způsobem. Projděte si aktualizované pokyny k získání zápočtu a výukový portál.

 Aktuálně (18.2.2020): Byly zveřejněny rozvrhy, témata přednášek a praktických cvičení pro 1. ročník Všeobecného lékařství (letní semestr 2019/2020).

Aktuálně (6.11.2019): Byla zveřejněna Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v akademickém roce 2019/2020.

 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu