ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (18.2.2020): Byly zveřejněny rozvrhy, témata přednášek a praktických cvičení pro 1. ročník Všeobecného lékařství (letní semestr 2019/2020).


Aktuálně (8.1.2020): Byly stanoveny náhradní termíny pro opakování testů (2. ročník VL).


Aktuálně (6.11.2019): Byla zveřejněna Pravidla konání zkoušek na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v akademickém roce 2019/2020.


 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu