ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


  Informace pro letní semestr akademického roku 2023/24

Vítáme u nás studentky a studenty prvního ročníku. Níže najdete odkazy na rozvrh a další důležité informace. Řadu výukových materiálů zveřejňujeme také přímo v MS Teams, proto odkazujeme rovnou i na kanál našeho předmětu.Na praktická cvičení se dostavte do rotundy (seminární místnost BIOLS1) Purkyňova ústavu - přízemí vpravo. Plášť ani přezutí nejsou nutné.

 


 

Informace pro zimní semestr akademického roku 2023/24

NÁHRADNÍ TERMÍNY PRO TESTY ZIMNÍHO SEMESTRU


průběžné testy zimního semestru (molekulární genetika, populační genetika, zápočtový test) je možné opakovat v následujících termínech:

Pondělí 22.1. v 13:00

Středa 31.1. v 13:00

Testy se standardně budou konat v místnosti BIOLS1 (Rotunda), není třeba se na ně registrovat, ale je nutné se dostavit před začátkem testu.


14. A 15. TÝDEN

Vážené kolegyně, kolegové,

 

vzhledem k množícím se dotazům i přes informace vyvěšené zde a na našem webu krátce shrnuji náležitosti 14. a15. týdne v rámci jednoduchých pravidel:

14. týden: náplň praktik tvoří primárně zápočtový test (ROGO, 60 minut). Poté studenti, kteří ještě nemají splněný test z populační genetiky nebo molekulární genetiky, si je mohou napsat. Je tedy možné psát až 3 různé testy, zápočtový se ale vždy píše jako první. Jelikož se jedná o testovací týden, není možné nahrazení s jinou skupinou! Rovněž není možné opakovat neúspěšný zápočtový test dříve než v 15. týdnu, opět se svou skupinou.

15. týden: Ti, kteří mají splněné všechny tři testy a nemají nadpočetné absence (je třeba ověřit s vyučujícími), mají nárok na zápočet a nemusí se posledního praktika prezenčně účastnit. Náplň je prakticky stejná jako 14. týden, tedy doplnění chybějících testů (zápočtový, molekulární genetika, populační genetika). Jelikož se jedná o testovací týden, není možné nahrazení s jinou skupinou! Rovněž není možné opakovat neúspěšný test dříve než v náhradních termínech v průběhu zkouškového období (budou velmi brzy vyhlášeny).

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

 

přednosta ÚBLG


INFROMACE O ZKOUŠKOVÉM TESTU

letos je, jak jsme Vás informovali počátkem listopadu v pravidlech konání zkoušek, součástí zkoušky z Biologie a genetiky 2 kromě ústní části také zkouškový test. Tento test bude písemný (nebudeme tedy používat PC a prostředí ROGO jako v průběžných testech). Obsahově bude pokrývat oba semestry předmětu Biologie a Genetika a bude zaměřen na praktické aspekty lékařské genetiky (genealogická schémata, výpočty rizik u různých typů dědičnosti apod.) Se všemi typy úloh, které se v zkouškovém testu objeví, jste se již setkali v rámci praktických cvičení a průběžných testů. Časová dotace testu je 40 minut, test sestává z 9 úloh a pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout minimálního počtu 30 z celkových 44 bodů. Test bude obratem vyhodnocen a budete informováni, zda postupujete k ústní části zkoušky.

Pokud student/ka uspěje ve zkouškovém testu a následně neprospěje u ústní části zkoušky, při opravném termínu již zkouškový test neskládá. Pokud student/ka třikrát neuspěje ve zkouškovém testu, přistoupí se k ústní částí zkoušky s tím, že nejprve bude zkoušejícím ústně ověřena znalost problematiky, vztahující se k úlohám neúspěšně absolvovaného testu a teprve poté bude případně přistoupeno k losování trojice otázek a pokračování ústní zkoušky.

V případě, že i přesto budete mít ohledně organizace zkoušky apod. nejasnosti, neváhejte se obrátit na kohokoli z vyučujícíh s žádostí o vysvětlení, veškeré infromace Vám rádi poskytneme.


 

Rozvrh - zimní semestr, 2. ročník 


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Nová pravidla konání zkoušek na ÚBLG 1.LF UK

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL

4. ročník - Klinická genetika

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL


5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu