ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (16.01.2019): Byly vypsány náhradní termíny pro plnění testů.

Aktuálně (16.01.2019): Pozvánka na konferenci Kaprasův den 2019

Aktuálně (24.9.2018): K dispozici je nový protokol na první - opakovací praktické cvičení.

Aktuálně (10.9.2018): Byly zveřejněny informace o výuce pro studenty Zubního lékařství.

Aktuálně (10.9.2018): Byl zveřejněn rozvrh, náplně praktických cvičení a přednášek pro 2. ročník (VL), zimní semestr 2018/2019. 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu