Grantové projekty

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Konference a sympozia

Seznam připravovaných vědeckých setkání

Česko-norský výzkumný program

Česko-norský výzkumný program

Věda a výzkum

Věda a výzkum na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Heterochromatinové varianty lidského karyotypu