ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


 

 

Informace pro akademický rok 2023/24

Rozvrh - zimní semestr, 2. ročník 


VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL

4. ročník - Klinická genetika

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL


5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu