ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky,  Centrum biologie buňky a Laboratoř biologie a patologie oka, ve kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


  Informace pro letní semestr akademického roku 2023/24

Vítáme u nás studentky a studenty prvního ročníku. Níže najdete odkazy na rozvrh a další důležité informace. Řadu výukových materiálů zveřejňujeme také přímo v MS Teams, proto odkazujeme rovnou i na kanál našeho předmětu.Na praktická cvičení se dostavte do rotundy (seminární místnost BIOLS1) Purkyňova ústavu - přízemí vpravo. Plášť ani přezutí nejsou nutné.

 


 Informace pro 2. ročník - opakování testů a zkoušek vletním semestru akademického roku 2023/24

Vážené kolegyně, vážení kolegové (2.ročník),

vzhledem k tomu, že od května je plánována rekonstrukce (výměna oken) v seminárních a výukových místnostech našeho ústavu, jsou termíny pro nahrazení testů a zkoušky v letním semestru vyhlášeny na tato dubnová data:

TESTY (molekulární genetika, populační genetika, zápočtový test) je možné opakovat v následujícím termínu:

Pátek 19.4.2024 v 13.00

Testy se standardně budou konat v místnosti BIOLS1 (Rotunda), není třeba se na ně registrovat, ale je nutné se dostavit před začátkem testu.

ZKOUŠKY

  • Čtvrtek 18.4.2024 v 13.00
  • Pátek 19.4.2024 v 13.00
  • Čtvrtek 25.4.2024 v 13.00
  • Pátek 26.4.2024 v 13.00

Registrace je možná od 19.3.2024.

Důrazně doporučuji, aby zájemci o splnění studijních povinností v rámci Biologie a Genetiky 2 využili výše uvedených termínů zkoušek, protože je možné, že další technicky uskutečnitelné termíny budou vypsány až v srpnu a na začátku září.

---

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

přednosta

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN


 INFROMACE O ZKOUŠKOVÉM TESTU

letos je, jak jsme Vás informovali počátkem listopadu v pravidlech konání zkoušek, součástí zkoušky z Biologie a genetiky 2 kromě ústní části také zkouškový test. Tento test bude písemný (nebudeme tedy používat PC a prostředí ROGO jako v průběžných testech). Obsahově bude pokrývat oba semestry předmětu Biologie a Genetika a bude zaměřen na praktické aspekty lékařské genetiky (genealogická schémata, výpočty rizik u různých typů dědičnosti apod.) Se všemi typy úloh, které se v zkouškovém testu objeví, jste se již setkali v rámci praktických cvičení a průběžných testů. Časová dotace testu je 40 minut, test sestává z 9 úloh a pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout minimálního počtu 30 z celkových 44 bodů. Test bude obratem vyhodnocen a budete informováni, zda postupujete k ústní části zkoušky.

Pokud student/ka uspěje ve zkouškovém testu a následně neprospěje u ústní části zkoušky, při opravném termínu již zkouškový test neskládá. Pokud student/ka třikrát neuspěje ve zkouškovém testu, přistoupí se k ústní částí zkoušky s tím, že nejprve bude zkoušejícím ústně ověřena znalost problematiky, vztahující se k úlohám neúspěšně absolvovaného testu a teprve poté bude případně přistoupeno k losování trojice otázek a pokračování ústní zkoušky.

V případě, že i přesto budete mít ohledně organizace zkoušky apod. nejasnosti, neváhejte se obrátit na kohokoli z vyučujícíh s žádostí o vysvětlení, veškeré infromace Vám rádi poskytneme.


 

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Nová pravidla konání zkoušek na ÚBLG 1.LF UK

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník VL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL

4. ročník - Klinická genetika

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Plán praktik (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Plán přednášek (Biologie a Genetika) - 2. ročník ZL

Odkaz - MS Teams - 2. ročník ZL


5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu