Zkouškový test

Obecné informace:

 

Zkouškový test obsahuje celkem 15 úloh. Úlohy odpovídají příkladům, které byly náplní praktických cvičení a/nebo protokolů. Určitým rozdílem oproti průběžným testům je bodování, které je přísnější – pro získání bodu za úlohu je zapotřebí zodpovědět správně všechny její součásti. Za každou otázku je možné získat právě 1 bod nebo 0 bodů, poměrné části bodu ani záporné body nejsou udělovány. Na test je k dispozici celkem 60 minut času, student dostane tabulku genetického a pomocný papír na poznámky/výpočty. Smí používat kalkulačku (nikoliv však aplikaci kalkulačka v mobilních telefonech, tabletech a jiných multifunkčních zařízeních), ovšem doporučujeme přinést si kalkulačku vlastní (kalkulaček k zapůjčení máme omezený počet). Jiné pomůcky (výpisky, učebnice aj.) nejsou dovoleny a jejich používání je důvodem k okamžitému ukončení písemné části zkoušky a udělení výsledku neprospěl. Studenti, kteří dosáhnou 10-15 bodů, postupují k ústní části zkoušky. Studenti, kteří dosáhnou 0-9 bodů, musí zkoušku opakovat, včetně její písemné části. Úspěšně napsaný test již není potřeba před dalším termínem zkoušky ve stejném akademickém roce opakovat. Pokud student neprojde testem ani při svém třetím řádném termínu, postupuje i tak k ústní části zkoušky, kde je zkoušen komisí.

Doporučení:

 

 • Dostavte se k testu s určitým časovým předstihem, pozdním příchodem se sami ochuzujete o úvodní instruktáž správného vyplnění testu.
 • Na pomocný papír si můžete dělat všechny typy výpočtů nanečisto. Jako jediné správné odpovědi jsou však uznány ty, které vyplníte na příslušná místa v odpovědním formuláři. Nezapomeňte proto všechny odpovědi přepsat.
 • Pokud je výsledkem Vašeho výpočtu jakákoliv „negativní“ odpověď (např. „nelze vypočíst“, nelze zjistit“, žádný syndrom“ apod.) – je zapotřebí také tento výsledek uvést v odpovědním listu – prázdné odpovědní políčko je hodnocené jako nezodpovězená otázka.
 • Pokud je součástí otázky nakreslení rodokmenu, je součástí bodového hodnocení i kontrola jeho formální správnosti.

 

Okruhy úloh:

 

 1. Dědičnost krevních skupin.

 2. Genová vazba, síla vazby, vazebná fáze.

 3. Základní výpočty na H-W rovnováhu.

 4. Translace sekvence s genovou mutací, posouzení jejího vliv.

 5. Nepřímá DNA diagnostika, vyjádření pravděpodobnosti postižení.

 6. Nepřímá DNA diagnostika, presymptomatická diagnostika

 7. Posouzení karyotypu, stanovení klinické a cytogenetické diagnózy.

 8.  Určení typu nondisjunkce na základě analýzy rodiny s GR postižením.

 9. Určení typu strukturní chromozomové aberace ze schématu.

 10. Haplotypová analýza v rodině s AR postižením.

 11. Výpočty/hodnocení - imunogenetické zákony.

 12. Analýza rodiny s výskytem dědičného onemocnění (AD, AR, GR, GD, multifaktoriální typ), kresba rodokmenu + výpočet rizika.

 13. Analýza rodiny s výskytem dědičného onemocnění (AD, AR, GR, GD, multifaktoriální typ), kresba rodokmenu + výpočet rizika.

 14. Analýza rodiny s výskytem dědičného onemocnění (AD, AR, GR, GD, multifaktoriální typ), kresba rodokmenu + výpočet rizika.

 15. Analýza rodokmenu, výpočet rizik a pravděpodobností, výpočet koeficientů příbuznosti a inbredu.

počet zobrazení: 2992 poslední aktualizace: asipek, 07.11.2016
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.