Doporučená literatura pro studující v českém jazyce

Všeobecné lékařství:

 • Otová B. et al.: Lékařská biologie a genetika (I.díl), Karolinum, Praha, 2008 (1.vydání); 2015 (2.vydání). (Knihovna)
 • Kohoutová M. et al.: Lékařská biologie a genetika (II.díl), Karolinum, Praha, 2012 (1. vydání); 2017 (2. vydání). (Knihovna)
 • Panczak A. et al.: Lékařská biologie a genetika (III. díl), Karolinum, Praha, 2013 (Knihovna)
 • Šeda O., Liška F., Šedová L.: Aktuální genetika - on line
 • Kotlas J. et al.: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky, Karolinum, Praha 2000/2011/2013(Knihovna)
 • D. P. Snustad et al.: Genetika, Nakladatelství Masarykovy, Univerzity, Brno, 2009. (Knihovna); 2. vydání. Brno : muni PRESS, 2018. 844 s. ISBN 978-80-210-8613-5.
 • D. J. Pritchard, B. R. Kroft: Základy lékařské genetiky, Galén, Praha, 2007. (Knihovna)

 • Doplňkové a starší materiály
 • Kapras J., Kohoutová M., Otová B.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I, Karolinum, Praha, 1996. (Knihovna)
 • Soukupová M., Soukup F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II, Karolinum, Praha, 1998. (Knihovna)
 • Kapras J., Kohoutová M.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III, Karolinum, Praha, 1999. (Knihovna)
 • Šeda O., Šedová L.: Genomika v medicíně - on line

Zubní lékařství:

 • Otová B. et al.: Lékařská biologie a genetika (I.díl), Karolinum, Praha, 2008. (Knihovna)
 • Kohoutová M. et al.: Lékařská biologie a genetika (II.díl), Karolinum, Praha, 2012. (Knihovna)
 • Kapras J., Kohoutová M., Otová B.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I, Karolinum, Praha, 1996. (Knihovna)
 • Soukupová M., Soukup F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II, Karolinum, Praha, 1998. (Knihovna)
 • Kapras J., Kohoutová M.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III, Karolinum, Praha, 1999. (Knihovna)
 • Šeda O., Liška F., Šedová L.: Aktuální genetika - on line
 • Šeda O., Šedová L.: Genomika v medicíně - on line
 • Kotlas J. et al.: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky, Karolinum, Praha 2000/2011/2013(Knihovna)
 • Otová B., Mihalová R. Základy biologie a genetiky člověka. Karolinum, Praha, 2012. (Knihovna)

 Bakalářské obory:

Klinická genetika (4. ročník):

 • Nussbaum R. L., McInnes R. R. , Willard H. F.: Thompson & Thompson - Klinická genetika (6. vydání), Triton, Praha, 2004. (Knihovna)
 • D. J. Pritchard, B. R. Kroft: Základy lékařské genetiky, Galén, Praha, 2007. (Knihovna)

Další zdroje:


počet zobrazení: 15784 poslední aktualizace: oseda, 06.03.2019
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.