Vybrané kapitoly z teratologie

Volitelný předmět - Vybrané kapitoly z teratologie (B02937)

Vybrané kapitoly z teratologie jsou jednosemestrální volitelný předmět vyučovaný na ÚBLG 1. LF UK a VFN. Jde o cyklus 7 seminářů koncentrovaně zaměřených na problematiku vývojových vad. Dozvíte se podrobnosti o klinicky významných příčinách vzniku vývojových vad, možnostech jejich prenatální i postnatální diagnostiky a seznámíte se základy syndromologické diagnostiky. Seznámíme vás také se základními (volně dostupnými) on-line databázemi, bez kterých se dnes již klinický genetik neobejde.

Předmět je vhodný nejen pro budoucí klinické genetiky, ale i budoucí pediatry, dětské chirurgy, gynekology a porodníky a samozřejmě pro všechny, kteří se o problematice vývojových vad člověka chtějí dozvědět více.

Uvedená data a přednášející se ještě mohou do doby zahájení předmětu v letním semestru změnit!

Vedoucí předmětu: MUDr. Antonín Šípek (antonin.sipek@lf1.cuni.cz)
Místo výuky: Purkyňův ústav, BIOLS1 ("rotunda")
Den a čas: letní semestr, liché týdny, středa, 14:00-15:30
Výbava: pláště ani přezůvky nejsou potřeba
Podmínky zápočtu: prezence na seminářích (1 absence povolena pro všechny, další dle individuální domluvy), aktivní účast na závěrečném semináři.
Doporučené ročníky: 3-6. ročník (všeobecné lékařství)
Prerekvizity: předmět biologie a genetika 2 úspěšně zakončený zkouškou
Počet kreditů: 2


Den
Téma
Vyučující

27.2.2019
(14:00-15:30)
Historie a náplň oboru teratologie, obecné příčiny vzniku vývojových vad a jejich klasifikace (MKN-10, OMIM, ORPHAnet)
MUDr. Antonín Šípek
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).

13.3.2019
(14:00-15:30)
Populační teratologie, registry vývojových vad, mezinárodní sledování četnosti vývojových vad, programy primární prevence

MUDr. Antonín Šípek, CSc. (OLG, TNsP, Národní registr VV ČR)


27.3.2019
(14:00-15:30)
Dědičné poruchy metabolismu jako příčina dysmorfického fenotypu
doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. (Vedoucí lékař Metabolického centra KDDL 1. LF UK a VFN)

10.4.2019
(14:00-15:30)
Molekulární a experimentální teratologie. doc. MUDr. František Liška, Ph.D. (ÚBLG 1. LF UK a VFN)

24.4.2019
(14:00-15:30)
Syndromologická diagnostika, využití on-line nástrojů (Databáze SLGG, OMIM, Orphanet, DECIPHER) v diferenciální diagnostice syndromů, kazuistiky
MUDr. Antonín Šípek
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).

15.5.2019
(14:00-15:30)
Závěrečný interaktivní seminář - řešení virtuálního syndromologického případu, diskuse
MUDr. Antonín Šípek
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).


počet zobrazení: 2508 poslední aktualizace: asipek, 13.05.2019
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.