Vybrané kapitoly z teratologie

Volitelný předmět - Vybrané kapitoly z teratologie (B02937) 

Vybrané kapitoly z teratologie jsou jednosemestrální volitelný předmět vyučovaný na ÚBLG 1. LF UK a VFN. Jde o cyklus seminářů koncentrovaně zaměřených na problematiku vývojových vad. Dozvíte se podrobnosti o klinicky významných příčinách vzniku vývojových vad, možnostech jejich prenatální i postnatální diagnostiky a seznámíte se základy syndromologické diagnostiky. Seznámíme vás také se základními (volně dostupnými) on-line databázemi, bez kterých se dnes již klinický genetik neobejde.

Předmět je vhodný nejen pro budoucí klinické genetiky, ale i budoucí pediatry, dětské chirurgy, gynekology a porodníky a samozřejmě pro všechny, kteří se o problematice vývojových vad člověka chtějí dozvědět více.

Zobrazený program je pro minulý akademický rok, data a témata pro rok 2023 se objeví začátkem roku 2023.

Vedoucí předmětu: MUDr. Antonín Šípek Jr, Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz)
Místo výuky: Purkyňův ústav, BIOLS1 ("rotunda")
Den a čas: letní semestr, vybrané týdny, středa, 14:00-15:30
Výbava: pláště ani přezůvky nejsou potřeba
Podmínky zápočtu: prezence na seminářích (1 absence povolena pro všechny, další dle individuální domluvy), aktivní účast na závěrečném semináři.
Doporučené ročníky: 3-6. ročník (všeobecné lékařství)
Prerekvizity: předmět biologie a genetika 2 úspěšně zakončený zkouškou
Počet kreditů: 2Den
Téma
Vyučující

2.3.2022
(14:00-15:30)
Historie a náplň oboru teratologie, obecné příčiny vzniku vývojových vad a jejich klasifikace (MKN-10, OMIM, ORPHAnet)
MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).

16.3.2022
(14:00-15:30)

Molekulární a experimentální teratologie

doc. MUDr. František Liška, Ph.D. (ÚBLG 1. LF UK a VFN)


6.4.2022
(14:00-15:30)
Populační teratologie, registry vývojových vad, mezinárodní sledování četnosti vývojových vad, programy primární prevence MUDr. Antonín Šípek, CSc. (OLG, TNsP, Národní registr VV ČR)

20.4.2022
(14:00-15:30)
Dědičné poruchy metabolismu jako příčina dysmorfického fenotypu doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D. (Vedoucí lékař Metabolického centra KDDL 1. LF UK a VFN)

4.5.2022 (14:00-15:30)

Diferenciální diagnostika v syndromologii, využití on-line databází
MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).

25.5.2022
(14:00-15:30)
Závěrečný interaktivní seminář - řešení virtuálního syndromologického případu, diskuse
MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
(ÚBLG 1. LF UK a VFN).


počet zobrazení: 4888 poslední aktualizace: asipek, 08.12.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.