Vědecké semináře

 Program vědeckých seminářů ÚBLG 1. LF UK a VFN.

Konference a sympozia

Seznam připravovaných vědeckých setkání

Grantové projekty

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Česko-norský výzkumný program

Česko-norský výzkumný program

Věda a výzkum

Věda a výzkum na ÚBLG 1. LF UK a VFN

Heterochromatinové varianty lidského karyotypu