Seznam postgraduálních studentů

 

Jméno

Školitel

Oborová rada

Téma dizertační práce

MUDr. Kristýna Junková

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Nutrigenomické a farmakogenomické aspekty patogeneze metabolického syndromu.

MUDr. Lukáš Farhád Mirchi

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Genetické faktory podílející se na vzniku a progresi metabolického syndromu

MUDr. Natálie Friedová

Doc. MUDr. František Liška, Ph.D.

Preventivní medicína

Vrozené vady centrálního nervového systému v České republice

Mgr. Lena Obeidová

doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných chronických nefropatií

Mgr. Markéta Šafaříková

doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Geneticky podmíněné faktory progrese vybraných forem chronických nefropatií

MUDr. Eva Pazourková

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Profilování cfDNA u nefrologických pacientů

Mgr. Iveta Zedníková

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Diagnostický potenciál volných nukleových kyselin v prenatální diagnostice

Mgr. Šárka Pospíšilová

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Studium změn exprese panelu microRNA v závislosti na alteracích klinických stavů

Mgr. Alžběta Zinková

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Forenzní analýza založená na SNP markerech

Mgr. Soňa Laššáková

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Molekulárne genetická charakterizácia choriových klkov

Mgr. Monika Štěrbová

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Studium změn exprese panelu mikroRNA v závislosti na chemoterapii u onkologických pacientů

Mgr. Linda Merglová

doc. RNDr. M. Korabečná, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Charakter a dynamika volně cirkulujících DNA v lidské plazmě

Mgr. Elena Školníková

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Nutrigenomická analýza vlivu diety v průběhu prenatálního a časného vývoje na manifestaci aspektů metabolického syndromu v dospělosti

Mgr. Miloslava Hodúlová

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Funkční ekogenomika metabolického syndromu

Mgr. Bc. Adéla Kábelová

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Nutrigenetické a nutrigenomické aspekty působení nutraceutik v prevenci metabolického syndromu

 


počet zobrazení: 1472 poslední aktualizace: asipek, 09.01.2020
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.