Seznam postgraduálních studentů

 

Jméno Školitel Oborová rada Téma dizertační práce Pozn.
Mgr. Nikola Chmúrčiaková doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. Biologie a patologie buňky Struktura a funkce mezigenového mezerníku ribosomální DNA
MUDr. Jan Zeman RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulárně biologická analýza pacientů s primárním hyperaldosteronismem

João Victor de Sousa Cabral, MD prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Biologie a patologie buňky The preparation of grafts containing stem cells from oral buccal mucosa for the treatment of bilateral limbal stem cell deficiency
MUDr. Karolína Kučerová prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. Biologie a patologie buňky
Buněčné biologické přístupy při léčbě nemocí postihujících povrch oka
3.LF UK
MUDr. Alžběta Svobodová prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.* Experimentální chirurgie Vliv aplikace biologických a konvenčních materiálů na chronické rány
*školitel specialista
MUDr. Vojtěch Horváth prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.* Experimentální chirurgie Aplikace amniové a amniochoriové membrány v léčbě dlouhodobě se nehojících ran
*školitel specialista
Mgr. Andrea Čumová MUDr. Pavel Vodička, CSc. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molecular mechanisms of sensitivity and resistance towards chemotherapeutics in most frequent solid cancers

Mgr. Iveta Zedníková prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Diagnostický potenciál volných nukleových kyselin v prenatální diagnostice
Mgr. Pavel Šenkyřík prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Fetální nukleové kyseliny volně cirkulující v mateřské plazmě - studium jejich biologického významu a pokročilých diagnostických aplikací

MUDr. Markéta Hojsáková MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Charakterizace hereditární komponenty u zhoubných nádorů urogenitálního traktu

MUDr. Sviatlana Paulich
MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Charakterizace hereditární komponenty u pacientů s karcinomy gastrointestinálního traktu

Ing. Marta Černá MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Charakterizace alternativních sestřihových forem mRNA genů predisponujících ke vzniku dědičných nádorových onemocnění
Mgr. Zuzana Volková (přerušeno) MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Biochemie a patobiochemie

Identifikace alternativních sestřihových forem mRNA jako podklad pro klasifikaci potenciálně patogenních sestřihových zárodečných variant

 


Mgr. Klára Horáčková MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Charakterizace hereditární komponenty u vysoce rizikových pacientek s gynekologickými tumory školitel specialista: RNDr. Jana Soukupová, Ph.D., LOG, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN
Mgr. Milena Hovhannisyan MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Podíl individuálních genotypů na vzniku germinálních forem solidních nádorů dospělého věku RNDr. Markéta Janatová, Ph.D., LOG, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN
MUDr. Kristýna Procyková doc. MUDr. František Liška, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Nutrigenomické a farmakogenomické aspekty patogeneze metabolického syndromu.
MUDr. Lukáš Farhád Mirchi doc. MUDr. František Liška, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Genetické faktory podílející se na vzniku a progresi metabolického syndromu
MUDr. Natálie Friedová doc. MUDr. František Liška, Ph.D. Preventivní medicína Vrozené vady centrálního nervového systému v České republice
Ing. Beáta Močáryová doc. MUDr. František Liška, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Vliv endokrinních disruptorů na vývoj savčích oocytů in vitro
Mgr. et Mgr. Adéla Kábelová prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Nutrigenetické a nutrigenomické aspekty působení nutraceutik v prevenci metabolického syndromu
Tijana Šopin, M.Sc. ing. Tomáš Vacík, Ph.D. Biologie a patologie buňky Regulace kanonické Wnt signalizace
Ing. Anna Šišková ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku v karcinom
Mgr. Klára Červená ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Cirkulující biomarkery u kolorektálního karcinomu a jejich využití v diagnostice a stanovení prognózy
ing. Leoš Cmarko Norbert Alphonse Léon Weiss, Ph.D. Neurovědy Pharmacological and phenotypic screen of new therapeutically relevant calcium channel modulators
Nazli Sila Kara, MSc. Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Genetická epidemiologie ALS u Slovanské populace

Magui Khazaal, MSc. Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Genotyp a fenotyp amyotrofické laterální sklerózy v kontextu neurodegenerativních poruch

počet zobrazení: 2453 poslední aktualizace: oseda, 15.11.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.