Pravidla konání zkoušek - Zubní lékařství

Předmět Biologie a genetika (B00360) je v zimním semestru zakončen zkouškou. Zkoušky budou probíhat v řádném zkušebním období zimního semestru a v prvních dvou týdnech letního semestru. Termíny včetně předtermínu jsou v dostatečném počtu vypsány ve 4. týdnu semestru (23.10.2017) zároveň s informací o zahájení zapisování k termínům a o datu, do kterého je možné se od zkoušky odhlásit. Tyto informace budou vypsány na SISu.

Termíny jsou vypsány v těchto obdobích:

Předtermín se bude konat 15.1.2018. Přihlásit se mohou studenti, kteří splní požadavky pro udělení zápočtu (viz níže). Řádné termíny jsou vypsány v řádném zkouškovém období od 22.1.2018 do 16.2.2018 a v prvních dvou týdnech letního semestru od 19.2.2018 do 2.3.2018. V druhé půli března budou vypsány termíny na zkouškové období letního semestru, tedy druhou půlku srpna a září (do 12.9.2018). Počet vypsaných termínů bude neměnný a konečný.

Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku:

Zápis na zkoušku (včetně předtermínů) bude možný od 7. týdne, tj. od 13.11.2017 (18.00. hod.). Zápis na zkoušku v prvních týdnech letního semestru bude od 16.2.2018 (18.00 hod.). Odhlášení z předtermínu je možné do 13.1.2018 (22.00 hod). Odhlášení ze zkoušek v řádném zkušebním období bude možné 3 pracovní dny před konáním zkoušky. Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, konání zkoušky je však limitováno získáním zápočtu a splněním předmětu, který je prerekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží zprávu e-mailem. Termín tímto odhlášením neztrácí. Konat zkoušku může student tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má splněny všechny rekvizity ke zkoušce. Zápis ke zkoušce je možný nejpozději 2 pracovní dny před konáním zkoušky.

Podmínky udělení zápočtu: 

prezence na praktických cvičeních, tolerují se 2 absence řádně omluvené z vážných důvodů a 1 neomluvená.

Nedostavení se ke zkoušce a omluva:

Student, který se nedostaví ke zkoušce a neomluví se řádně předem, tak není klasifikován, ale termín zkoušky propadá. Student se může po propadnutí termínu přihlásit na další termín zkoušky. Opožděnou omluvu studenta lze uznat pouze ze závažných a doložených důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje garant předmětu. (SZŘ UK, čl.8, odst. 14, POS 1. LF UK čl. 17 odst. 8). Student se musí omluvit písemně nebo elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu. O výsledku uznání omluvy bude student informován. Garant předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.


Opakování zkoušky:

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky. Další zkušební termíny nebudou vypsány. Rovněž nelze konat zkoušky po skončení druhé části zkouškového období v září, respektive po posledním vypsaném termínu.

Pravidla průběhu zkoušky:

Student si losuje trojici otázek, má nárok na přípravu (15 – 20 min.) a poté skládá zkoušku. Zkušební otázky a studijní materiály jsou vyvěšeny na SISu.

 

24.10.2017

Prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

Přednosta ústavu

 

 

počet zobrazení: 1227 poslední aktualizace: oseda, 24.10.2017
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.