Pokroky v biologii buňky (PGS)

Pokroky v biologii buňky (pro postgraduální studenty)

Poznámka ke konání: Kurz se koná každý druhý rok - vždy v první polovině kalendářního roku.

Kurz je povinný (pro studenty v Oborové radě 02).

Kurz v roce 2019 se bude konat ve dnech 21. února, 28. února, 7. března a 14. března. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mailovou adresu „zfisch@lf1.cuni.cz“.

Program kurzu

Anotace:
Jedná se o cyklus přednášek v rozsahu 24 hodin (1x týdně 4 přednášky, po dobu 4 týdnů,od 9 do 16.30 hod.; program přednášek zahrnuje hodinovou a dvě 15-minutové přestávky). Cyklus tvoří přednášky uznávaných odborníků v oboru buněčné biologie a patologie z 1., 2.a 3. lékařské fakulty UK, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Přírodovědecké fakulty UK, ústavů Akademie věd ČR a rezortních ústavů. Přednáškový cyklus poskytne postgraduálním studentům nejnovější poznatky z oboru biologie a patologie buňky. Přednášky se týkají strukturně-funkční organizace buňky a tkání se zdůrazněním významu základního výzkumu a současně klinického výzkumu (např. onemocnění genetická, onemocnění metabolická, onemocnění imunitního systému).

Koordinátor a odborný garant kurzu:
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

Kontaktní osoba:
Zdeňka Fischlová,
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN,
Albertov 4, 128 00 Praha 2
tel.: 22496 (8001)
email: zfisch@lf1.cuni.cz


počet zobrazení: 2205 poslední aktualizace: oraska, 19.12.2018
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.