Biologie buňky

Volitelný předmět - Biologie buňky (B00832)

Garant: prof. Ivan Raška

Anotace:

Přednáškový kurz Biologie buňky (B00832) je vhodným kurzem pro studenty 2. - 6. ročníku magisterského studia Všeobecného lékařství. Cyklus přednášek poskytne studentům současné vědecké poznatky vybraných důležitých témat v oboru buněčné biologie a patologie týkající se organizace buněčného jádra, buněčného genomu a epigenetiky, kmenových buněk, buněčného cyklu, signálních drah, cytoskeletu, genetických onemocnění, nádorů, cukrovky, interakce lidského organizmu s bakteriemi, jakož i využití nanomateriálů v biomedicíně. Přednášet budou odborníci z Ústavu biologie a lékařské genetiky a jiných ústavů 1. lékařské fakulty UK, rovněž odborníci z jiných fakult UK a ústavů Akademie věd ČR (viz níže program přednášek). Cyklus přednášek je veden v českém jazyce celkem v rozsahu 26 hodin. Dvouhodinové přednášky se budou konat ve čtvrtek od 15 hodin v Purkyňově ústavu, Albertov 4, Praha 2 (2. patro, Farmakologická posluchárna). Výuka začne 11. října 2018. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast studenta alespoň na 10 dvouhodinových přednáškách. Dotazy týkající se výuky tohoto předmětu je možné adresovat na "zfisch@lf1.cuni.cz". Studentům bude také v rámci kurzu umožněna účast na "Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium". Pokyny pro přihlášení na symposium najdete od září na webových stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. (viz: http://www.cscb.cz).


 

Program přednášek Biologie buňky (B00832), zimní semestr, akademický rok 2018/2019:


11. 10. 2018 Ivan Raška - Buněčné jádro: nejen úložiště chromozomů. Jaderná architektura a nemoc.

18. 10. 2018 Jaroslav Mokrý - Kmenové buňky a jejich využití

25. 10. 2018 Tomáš Vacík - Signální dráhy ve vývoji a nemocech

1 . 11. 2018 Jakub Sikora - Endozomálně-lysozomální systém - biogeneze a funkce

8. 11. 2018 Stanislav Kmoch - Vzácné genetické varianty a lidská onemocnění

15. 11. 2018 Pavel Dráber - Mikrotubuly a jejich změny v nemoci

22. 11. 2018 Zdeněk Opatrný - Člověk nebo rostlina, my jsme jedna rodina.

26. 11. 2018 Studentům předmětu B00832 nabízíme možnost zúčastnit se jednodenní akce Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“, je ovšem nutné se předem individuálně registrovat. Více informací o sympoziu naleznete na webových stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. (viz „http://www.cscb.cz).

29. 11. 2018 Zdeňka Syrová - Interakce buněk s nanomateriály a jejich využití v medicíně a biologii

6. 12. 2018 Josef Fulka - Jak opravit defektní oocyt.

13. 12. 2018 Martin Haluzík - Obezita a diabetes: za co vše mohou a nemohou beta-buňky pankreatu.

20. 12. 2018 Dušan Cmarko - Buněčný cyklus a jeho regulace

10. 1. 2019 Helena Hůlková - Mitochondrie a peroxisomy v patologii lidských onemocnění

17.1. 2019 Tomáš Kučera - Mezibuněčná hmota: stavba, funkce a poruchy


Literatura:

  1. Bruce Alberts a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky (2. vydání), 2005, český překlad, Espero Publishing
  2. Bruce Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (6th edition), 2014, Garland Science
  3. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz: Cell Biology (3rd edition), 2016, Elsevier

 

 

počet zobrazení: 1886 poslední aktualizace: oraska, 19.06.2018
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.