Biologie buňky

Volitelný předmět - Biologie buňky (B00832)

Garant: prof. Ivan Raška

Anotace:

Přednáškový kurz Biologie buňky (B00832) je vhodným kurzem pro studenty 2. - 6. ročníku magisterského studia Všeobecného lékařství. Cyklus přednášek poskytne studentům současné vědecké poznatky vybraných důležitých témat v oboru buněčné biologie a patologie týkajících se organizace buněčného jádra, buněčného genomu a epigenetiky, kmenových buněk, buněčného cyklu, signálních drah, cytoskeletu, genetických onemocnění, nádorů či cukrovky. Přednášet budou odborníci z Ústavu biologie a lékařské genetiky a jiných ústavů 1. lékařské fakulty UK, rovněž odborníci z jiných fakult UK a ústavů Akademie věd ČR (viz program přednášek). Cyklus přednášek je veden v českém jazyce celkem v rozsahu 22 hodin. Podmínkou pro udělení zápočtu je účast studenta alespoň na 9 dvouhodinových přednáškách. Dotazy týkající se výuky tohoto předmětu je možné adresovat na "zfisch@lf1.cuni.cz".

 

Program přednášek volitelného předmětu BIOLOGIE BUŇKY (B00832):

Garant předmětu Biologie buňky: prof. Ivan Raška

Přednášky začínaji v 15 hodin (čtvrtky), přednášky trvají 2 vyučovací hodiny.

Přednášky budou probíhat online.


 

Literatura:

  1. Bruce Alberts a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky (2. vydání), 2005, český překlad, Espero Publishing
  2. Bruce Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (6th edition), 2014, Garland Science
  3. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz: Cell Biology (3rd edition), 2016, Elsevier

 

 

počet zobrazení: 5156 poslední aktualizace: oraska, 04.10.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.