Biologie buňky

Volitelný předmět - Biologie buňky (B00832)

Garant: prof. Ivan Raška

Anotace:

Přednáškový kurz Biologie buňky (B00832) je vhodným kurzem pro studenty 2.-6. ročníku magisterského studia Všeobecného lékařství. Cyklus přednášek poskytne studentům současné vědecké poznatky vybraných důležitých témat v oboru buněčné biologie a patologie týkajících se organizace buněčného jádra, buněčného genomu a epigenetiky, kmenových buněk, buněčného cyklu, signálních drah, cytoskeletu, genetických onemocnění, nádorů či cukrovky. Přednášet budou odborníci z Ústavu biologie a lékařské genetiky a jiných ústavů 1. lékařské fakulty UK, rovněž odborníci z jiných fakult UK a ústavů Akademie věd ČR (viz program přednášek). Cyklus přednášek je veden v českém jazyce celkem v rozsahu 24 hodin. Začátek přednášek ve čtvrtek v 15 hodin ve Farmakologické posluchárně (2. patro Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast studenta alespoň na 10 dvouhodinových přednáškách. Dotazy týkající se výuky tohoto předmětu je možné adresovat na "zfisch@lf1.cuni.cz".

 

Program přednášek Biologie buňky (B00832), zimní semestr, akademický rok 2019/2020:

10. 10. 2019

Ivan Raška

Buněčné jádro: nejen úložiště chromozomů. Jaderná architektura a nemoc.

17. 10. 2019

Tomáš Kučera

Mezibuněčná hmota: stavba, funkce a poruchy

24. 10. 2019

Jaroslav Mokrý

Kmenové buňky a jejich využití

31. 10. 2019

Josef Fulka

Mikrochirurgie oocytů savců

7. 11. 2019

Stanislav Kmoch

Současné přístupy v hledání genetických příčin nemocí

14. 11. 2019

Miloš Mráz

Obezita a diabetes: Za co všechno mohou a nemohou adipocyty a beta-buňky pankreatu.

21. 11. 2019

Pavel Dráber

Mikrotubuly a jejich změny v nemoci

V pondělí 25. listopadu 2019 se bude konat „Functional Organization

of the Cell Nucleus Symposium”. Studenti předmětu Biologie buňky

jsou na sympozium zváni. Je nutné se včas na sympozium individuálně

zaregistrovat. Bližší informace budou od září uvedeny na webových

stránkách České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. „http://cscb.cz”.

28. 11. 2019

Zdeněk Opatrný

Geneticky modifikované a genově editované rostlinné buňky pro lidské zdraví

5. 12. 2019

Jakub Sikora

Endosomálně-lysozomální systém – biogeneze a funkce

12. 12. 2019

Tomáš Vacík

Signální dráhy ve vývoji a nemocech

9. 1. 2020

Dušan Cmarko

Buněčný cyklus a jeho regulace

16. 1. 2020

Helena Hůlková

Mitochondrie a peroxisomy v patologii lidských onemocnění


Literatura:

  1. Bruce Alberts a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky (2. vydání), 2005, český překlad, Espero Publishing
  2. Bruce Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (6th edition), 2014, Garland Science
  3. Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw, Jennifer Lippincott-Schwartz: Cell Biology (3rd edition), 2016, Elsevier

 

 

počet zobrazení: 3028 poslední aktualizace: oraska, 27.06.2019
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.