Seznam pracovníků ÚBLG 1. LF UK a VFNPřednosta ústavu:

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (tel: 22496 8180; email: ondrej.seda@lf1.cuni.cz)

 

Sekretariát:

Sekretářka přednosty: Bc. Ivana Karbusová (tel: 22496 8141; email: ivana.karbusova@lf1.cuni.cz)

Zdravotnická sekretářka: Eva Horníková (tel: 22496 8141; email: eva.hornikova@vfn.cz)


Vedoucí pracovníci:

Zástupce přednosty (výuka): MUDr. Jaroslav Kotlas

Primářka, vedoucí cytogenetické laboratoře: MUDr. Romana Mihalová 

Primář, zástupce přednosty (e-learning)MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.

Vedoucí molekulárně genetické laboratoře: Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. 

Vedoucí Centra biologie buňky, zástupce přednosty (věda a výzkum): doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 

Vedoucí Laboratoře biologie a patologie oka: prof. Mgr. Kateřina Jirsová Ph.D. 

Vrchní laborantka: Lenka Malinová (tel: 22496 8165; email: lenka.malinova@vfn.cz)


Profesoři:

prof. Mgr. Kateřina Jirsová Ph.D. (tel: 224968006; email: katerina.jirsova@lf1.cuni.cz)

prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. (tel: 22496 8162; email: marie.korabecna@lf1.cuni.cz)

prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. (tel: 22496 8029; email: miroslav.merta@lf1.cuni.cz)

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (tel: 22496 8001; email: ivan.raska@lf1.cuni.cz)

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (tel: 22496 8180; email: ondrej.seda@lf1.cuni.cz)


Docenti:

doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. (tel: 22496 7173; email: baxova@vfn.cz)

doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. (tel: 224968018; email: dusan.cmarko@lf1.cuni.cz)

doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. (tel: 22496 8180; email: milada.kohoutova@lf1.cuni.cz)

doc. MUDr. František Liška, Ph.D. (tel: 22496 8154; email: frantisek.liska@lf1.cuni.cz)

doc. RNDr. Berta Otová, CSc. (tel: 22496 8143; email: berta.otova@lf1.cuni.cz)


 Odborní asistenti, asistenti, lektoři:

RNDr. Klára Bobková, Ph.D. (tel: 22496 8143; email: klara.bobkova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Veronika Elišáková, Ph.D. (tel: 22496 8162; email: veronika.elisakova@lf1.cuni.cz)

RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. (tel: 22496 8164; email: katerina.zidkova@lf1.cuni.cz)

Mgr. et Mgr. Adéla Kábelová (tel: 22496 8150; email: adela.kabelova@lf1.cuni.cz

MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. (tel: 22496 5745; email: petra.kleiblova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Jaroslav Kotlas (tel: 22496 7172 či 8144; email: jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Mgr. Michaela Krupková, Ph.D. (tel: 22496 8147; email: michaela.krupkova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Romana Mihalová (tel: 22496 8165; email: romana.mihalova@lf1.cuni.cz)

RNDr. Zdeněk Musil, Ph.D. (tel: 22496 8164; email: zdenek.musil@lf1.cuni.cz)

Ing. Alena Opattová, Ph.D. (tel: 24106 2251; email: alena.opattova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Aleš Panczak, CSc. (tel: 22496 8157; email: ales.panczak@lf1.cuni.cz)

PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D. (tel: 22496 8147; email: lucie.sedova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Antonín Šípek, Ph.D. (tel: 22496 8198; email: antonin.sipek@lf1.cuni.cz)

Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D. (tel: 22496 8142; email: lenka.slachtova@lf1.cuni.cz)

Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. (tel: 22496 8015; email: tomas.vacik@lf1.cuni.cz)

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D. (tel: 22496 7174; email: kamila.vesela@lf1.cuni.cz)

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. (email: veronika.polakova@lf1.cuni.cz)

Vědečtí pracovníci:

Ing. Aleš Hořínek (tel: 22496 8155; email: ales.horinek@lf1.cuni.cz)

Mgr. Lena Obeidová (tel: 22496 8037; email: lena.obeidova@lf1.cuni.cz)

Ing. Jitka Štekrová (tel: 22496 8162; email: jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)

RNDr. Luděk Záveský, Ph.D. (tel: 22496 8165; email: ludek.zavesky@lf1.cuni.cz)


  


počet zobrazení: 29076 poslední aktualizace: oseda, 02.01.2023
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.