ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu je rovněž Oddělení experimentální genetiky, na kterém probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701
Nově nás najdete také na Facebooku.


Aktuálně (11.7.2016): V akademickém roce 2016/2017 (v letním semestru) budeme otevírat nový volitelný předmět "Vybrané kapitoly z teratologie".

Aktuálně (27.6.2016): Letní termín pro opakování testů pro studenty 1. a 2. ročníku VL byl vypsán na 29.8. v 9.00.

Aktuálně (18.2.2016): Vítáme studenty 1. ročníku VL! Výuka u nás probíhá již od prvního týdne semestru, nezapomeňte tedy přijít ve správný den na Purkyňův ustav. Zveřejňujeme pro Vás kompletní rozvrh a také náplň praktických cvičení a témata přednášek.

 


 

5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostikaZvětšit mapu