ÚBLG 1. LF UK a VFN 

Vítáme Vás na stránkách
Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN je nejstarší  ústav tohoto typu na světě s více jak stoletou historií. Zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku v rámci 1. LF UK i dalších fakult. Jako společné pracoviště 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zajišťuje komplexní genetickou diagnostiku a péči pro ambulantní i hospitalizované pacienty. ÚBLG 1. LF UK se jako nejvýše akreditované pracoviště rovněž podílí na postgraduálním vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků v oboru lékařské genetiky. Součástí ústavu jsou rovněž Oddělení experimentální genetiky a od roku 2016 Centrum biologie buňky, na kterých probíhá několik unikátních výzkumných programů.

5701


Aktuálně (24.11.2016): Pozor - z důvodu plánované odstávky vody odpadá dne 5.12.2016 (pondělí) veškerá výuka! Bližší informace Vám podají kroužkoví učitelé.

Aktuálně (24.10.2016): Byla zveřejněna Pravidla konání zkoušek na ÚBLG 1.LF UK a VFN v aktuálním znění pro akademický rok 2016/2017

Aktuálně (1.10.2016): Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 6. června 2016 rozhodl o sloučení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a  VFN a Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK pod názvem Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a  VFN s účinností od 1.10.2016. Přednostou ústavu byl k 1.10.2016 jmenován prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.5600 5601 5602 5603 5604
Aktuality a novinky Informace o výuce Věda a výzkum Ambulantní péče Laboratorní diagnostika


Grantové projekty

Zobrazovací centrum Centrum excelence Česko-norský grant

Seznam grantových projektů řešených na ÚBLG 1.LF UK


 


Zvětšit mapu