Seznam pracovníků ÚBLG 1. LF UK a VFNPřednosta ústavu:

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (tel: 22496 8147; email: ondrej.seda@lf1.cuni.cz)


Sekretariát:

Sekretářka přednosty: Bc. Ivana Karbusová (tel: 22496 8141; email: ivana.karbusova@lf1.cuni.cz)

Zdravotnická sekretářka: Eva Horníková (tel: 22496 8141; email: eva.hornikova@vfn.cz)


Vedoucí pracovníci:

Primář: MUDr. Jaroslav Kotlas (tel: 22496 7172 či 8144; email: jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Vrchní laborantka: Lenka Malinová (tel: 22496 8165; email: lenka.malinova@vfn.cz)

Vedoucí cytogenetické laboratoře: Mgr. Mimoza Janashia, CSc. (tel: 22496 8160; email:  mimoza.janashia@vfn.cz)

Vedoucí molekulárně genetické laboratoře: Ing. Jitka Štekrová (tel: 224968162; email: jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)


Profesoři:

prof. MUDr. Vladimír Křen, DrSc. (tel: 22496 8147; email: vladimir.kren@lf1.cuni.cz)

prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. (tel: 22496 8029; email: miroslav.merta@lf1.cuni.cz)

prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (tel: 22496 8001; email: ivan.raska@lf1.cuni.cz)


Docenti:

doc. MUDr. Alice Baxová, CSc. (tel: 22496 7173; email: baxova@vfn.cz)

doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. (tel: 224968018; email: dusan.cmarko@lf1.cuni.cz)

doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. (tel: 22496 8162; email: marie.korabecna@lf1.cuni.cz)

doc. MUDr. Drahomíra Křenová, CSc. (tel: 22496 8147; email: drahomira.krenova@lf1.cuni.cz)

doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. (tel: 22496 8180; email: milada.kohoutova@lf1.cuni.cz)

doc. MUDr. František Liška, Ph.D. (tel: 22496 8154; email: frantisek.liska@lf1.cuni.cz)

doc. RNDr. Berta Otová, CSc. (tel: 22496 8143; email: berta.otova@lf1.cuni.cz)


 

Odborní asistenti, asistenti, lektoři:

RNDr. Klára Bobková, Ph.D. (tel: 22496 8143; email: klara.bobkova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Veronika Elišáková, Ph.D. (tel: 22496 8162; email: veronika.elisakova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Martina Florianová, Ph.D. (tel: 22496 8164; email: martina.florianova@lf1.cuni.cz)

RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. (tel: 22496 8164; email: katerina.zidkova@lf1.cuni.cz)

Ing, Matúš Hornáček (tel: 22496 8022; email: matus.hornacek@lf1.cuni.cz)

MUDr. Pavel Jůda Ph.D. (tel: 22496 8014; email: pjuda@lf1.cuni.cz)

Mgr. Adéla Kábelová (tel: 22496 8150; email: adela.kabelova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. (tel: 22496 5745; email: petra.kleiblova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Michaela Krupková, Ph.D. (tel: 22496 8147; email: michaela.krupkova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Romana Mihalová (tel: 22496 8165; email: romana.mihalova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Zdeněk Musil (tel: 22496 8164; email: zdenek.musil@lf1.cuni.cz)

MUDr. Aleš Panczak, CSc. (tel: 22496 8157; email: ales.panczak@lf1.cuni.cz)

Ing. Magdaléna Skalníková, CSc. (tel: 22496 8008; email: magdalena.skalnikova@lf1.cuni.cz)

PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D. (tel: 22496 8147; email: lucie.sedova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Antonín Šípek (tel: 22496 8198; email: antonin.sipek@lf1.cuni.cz)

RNDr. Markéta Urbanová, Ph.D. (tel: 22496 8152; email: marketa.urbanova@lf1.cuni.cz)

Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. (tel: 22496 8015; email: tomas.vacik@lf1.cuni.cz)

Mgr. Marie Valeriánová, Ph.D. (tel: 22496 8165; email: marie.valerianova@lf1.cuni.cz)

MUDr. Kamila Veselá, Ph.D. (tel: 22496 7174; email: kamila.vesela@lf1.cuni.cz)

 

Vědečtí pracovníci:

Mgr. Linda Bártů (tel: 60347 3998 ; email: linda.bartu@lf1.cuni.cz)

Mgr. Lena Obeidová (tel: 22496 8037; email: lena.obeidova@lf1.cuni.cz)

Ing. Alena Opattová, Ph.D. (tel: 24106 2251; email: alena.opattova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Zdeňka Syrová, Ph.D. (tel: 24106 8003; email: mailto:zdenka.syrova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Markéta Šafaříková (tel: 22496 8037; email: marketa.safarikova@lf1.cuni.cz)

Mgr. Elena Školníková (tel: 22496 8150; email: elena.skolnikova@lf1.cuni.cz)

Ing. Jitka Štekrová (tel: 22496 8162; email: jitka.stekrova@lf1.cuni.cz)

RNDr. Luděk Záveský, Ph.D. (tel: 22496 8165; email: ludek.zavesky@lf1.cuni.cz)

 


  


počet zobrazení: 16458 poslední aktualizace: oseda, 10.11.2017
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.