Náplň praktických cvičení - Všeobecné lékařství (ZS)- 2013/2014

Biologie a genetika Praktická cvičení II. ročník (lékařství) 2013/14
Týden Od Do Téma Připravuje
1 30.9.13 4.10.13 Opakování, vybrané příklady letního semestru. Úvod do populační genetiky. dr. Panczak
2 7.10.13 11.10.13 Selekce, mutace a migrace v modelových příkladech. dr. Panczak
3 14.10.13 18.10.13 Malé populace, modelování genového driftu. dr. Panczak
4 21.10.13 25.10.13 Test (populační genetika)*. Molekulární genetika I - využití polymorfismu RFLP k vazbové analýze - nepřímá DNA diagnostika, příklady. dr. Panczak* doc. Liška
5 28.10.13 1.11.13 Molekulární genetika II - využití PCR a polymorfismů DNA k DNA diagnostice, příklady. Vyhodnocení testu z populační genetiky. doc.Liška
6 4.11.13 8.11.13 Molekulární genetika III - využití PCR a polymorfismů DNA k DNA diagnostice, příklady. doc.Liška
7 11.11.13 15.11.13 Modelový příklad konzultace rodiny s výskytem fenylketonurie s ukázkou vývoje metod poradenství v průběhu 30 let. Forenzní identifikace osob pomocí metod molekulární genetiky**. Test z molekulární genetiky*. doc.Liška * doc. Kohoutová* dr.Kotlas*
doc. Korabečná**
8 18.11.13 22.11.13 Transplantační zákony, dědičnost histokompatibilitních antigenů. Vyhodnocení testu z molekulární genetiky. doc. Křenová
9 25.11.13 29.11.13 Mikroskopické hodnocení syngenních a alogenních transplantátů. HLA a asociace s onemocněními. doc. Křenová
10 2.12.13 6.12.13 Modelové příklady dědičnosti vrozených vad a působení teratogenů. doc. Liška
11 9.12.13 13.12.13 Modelové příklady familiárních nádorů, molekulárně genetická analýza onkogenů a tumor supresorových genů. doc. Otová
12 16.12.13 20.12.13 Základy genetické konzultace, hodnocení rizika, indikace preventivních metod. dr.Kotlas
13 30.12.13 3.1.14 Dokončení náplně předcházejících praktik. dr. Kotlas
14 6.1.14 10.1.14 Zápočtový test (možnost opakování předcházejících testů) dr. Kotlas
15 13.1.14 17.1.14 Zápočty (možnost opakování všech testů)

dr. Kotlas

Rozpis ke stažení

počet zobrazení: 4564 poslední aktualizace: asipek, 26.11.2013
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.