Seklův večer 2020

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN pořádá v roce 2020 tradiční Seklův večer - tentokrát na téma: Trendy lékařské biologie a genetiky
Přednášky se konají dne 2. března 2020 od 17:00 v Lékařském domě v Praze.

 

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda  

1. Šeda O.: Úvod (5 min)
2. Mihalová R.: Quo vadis, cytogenetiko? (15 min)
3. Šípek A. Jr.: Historie, současnost i budoucnost prenatální diagnostiky vrozených vad v České republice (15 min)
4 . Vodička P.: Zdroje genomické instability u kolorektálního karcinomu (15 min)
5. Jirsová K.: Transplantace buněk a tkání: z laboratoře do klinické praxe. (15 min.)

počet zobrazení: 1173 poslední aktualizace: asipek, 26.02.2020
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.