Seklův večer 2014

Přednáškový večer pořádaný dne 3. března 2014 Spolkem českých lékařů v Praze a ÚBLG 1. LF UK a VFN

Seklův večer

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze (Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.)

Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

Genetika vybraných onemocnění ledvin

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

1. M. Kohoutová: Úvodní slovo (5 min.)

2. J. Reiterová: Přínos molekulární genetiky pro nefrologii (15 min.)

3. M. Šafaříková: Exprese vybraných genů u pacientů s glomerulopatiemi (15 min.)

4. J. Štekrová: Molekulární diagnostika autosomálně dominantní polycystické choroby ledvin (15 min.)

5 L. Obeidová: Molekulární diagnostika autosomálně recesivní polycystické choroby ledvin (15 min.)

Diskuse - 30 min.

počet zobrazení: 1936 poslední aktualizace: asipek, 03.12.2013
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.