Opakování testů

Vážení studenti,

v týdnu od 1. června 2020 se uskuteční distanční formou opakované testy z předmětu Biologie a genetika 1. Jak vyplývá z pravidel konání zkoušek na ÚBLG, absolvovat tento test (a další dva testy) s určitým minimálním množstvím bodů (přibližně 2/3 správných odpovědí) je nezbytné pro udělení zápočtu. Při normálním průběhu semestru jsou na každý z testů 3 pokusy. Vzhledem k tomu, že při distanční formě nebude možno vyloučit technické problémy, zvýšili jsme počet možných pokusů na 4.

Pokud vám nyní zůstává poslední pokus, důrazně doporučujeme neúčastnit se nyní distančních opakovacích testů, ale obrátit se na svého kroužkového učitele, zkonzultovat prezenčním nebo distančním způsobem chyby, které byly příčinou dosavadního neúspěchu, a po domluvě s učitelem následně uskutečnit poslední pokus prezenčně nebo online s dohledem, v souladu s výše zmíněnými pravidly konání zkoušek.

Testy probíhají v systému ROGO na stránce www.rogo.cz

Přihlásíte se svým číslem ISICu jako jménem a svým heslem do SISu jako heslem.

Kromě toho je nutné použít ještě specifické heslo ke každému testu v každém termínu

Termíny jsou následující:

úterý 1. června v 10:00, Cytogenetika 2006, heslo SHAZc

úterý 1. června v 10:00, Test z formální genetiky 2005, heslo L3a63

úterý 1. června v 10:00, Zápočtový test 2002, heslo SQhDb

středa 2. června v 10:00, Cytogenetika 2010, heslo JA7k8

středa 2. června v 10:00, Test z formální genetiky 2008, heslo Ok6Ut

středa 2. června v 10:00, Zápočtový test 2004, heslo J7N81

čtvrtek 3. června v 10:00, Cytogenetika 2014, heslo Mk48T

čtvrtek 3. června v 10:00, Test z formální genetiky 2010, heslo Atfn7

čtvrtek 3. června v 10:00, Zápočtový test 2006, heslo Vq83T

Na všechny opakované testy máte celkem 2 hodiny. Pro jednotlivé testy jsou stanoveny přibližné limity 45 minut, pokud však budete psát déle než 60 minut, nemusí vám být uznány všechny odpovědi. Přihlásit ke psaní posledního testu je třeba před 12:00. Pokud dojde k technickým problémům (typicky výpadku spojení), které znemožní test dokončit, nepřicházíte o pokus. V testu jsou i otázky s číselnou odpovědí, mající některé zvláštnosti, na které je třeba dát pozor. Je to zejména nutnost použít tečku jako oddělovače desetinných míst (Rogo pochází z Velké Británie) a v případě, že je to vyžadováno, odpověď zaokrouhlit na daný počet desetinných míst. Jsou-li vyžadována procenta, znak "%" se do odpovědi nepíše.

Výsledky budou oznámeny do půlnoci daného termínu formou tabulky, která bude obsahovat v prvním sloupci posledních 6 čísel ISIC, v druhém sloupci bude procento správných odpovědí nad úrovní náhodné známky (náhodná známka je průměrný počet neupravených bodů získaných v případě výhradního tipování odpovědí). Tento soubor bude dostupný na Microsoft Teams, “Biologie a genetika 2020/21” v záložce “soubory”. Tamtéž bude zveřejněn limit, tj. nejmenší procento správných odpovědí pro získání zápočtu. Limit je pro každý z testů shodný s limitem uplatněným pro předchozí pokusy.

 

počet zobrazení: 542 poslední aktualizace: fliska, 01.06.2020
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.