Klinická genetika - Výuka v letním semestru

V Praze, dne 18.3.2020
(aktualizováno 7.4.2020)

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

s ohledem na množící se dotazy ohledně našeho klinického předmětu „Klinická genetika“, rozhodlo vedení ÚBLG 1. LF UK a VFN takto:

Aktualizované podmínky zápočtu pro skupiny, které nemohly stáže dokončit, nebo o ně přijdou zcela:

  1. Ruší se povinná docházka na semináře a klinickou stáž na ambulanci v souvislosti s opatřením rektora UK*
  2. Vybrané materiály ze seminářů jsou převáděny do e-learningové podoby a budou uveřejněny na našich webových stránkách.
  3. Aktivní účast studentů na seminářích nebude řešena povinnou on-line formou, ale nově stanovenou povinností každého studenta vypracovat v rámci studijního volna protokol, který modelové situace probírané v rámci našeho předmětu řeší. Tento protokol je ke stažení zde (Word/PDF).
  4. Pro každý výukový turnus je stanoven kontaktní vyučující, který bude k dispozici v případě jakýchkoliv otázek k probíraným tématům.
  5. Zápočet bude udělen elektronickou formou (zápis do SISu) kontaktním vyučujícím a to na základě vypracovaného protokolu, který každý student zašle emailem kontaktnímu vyučujícímu. V případě nevyhovujícího zpracování protokolu má vyučující právo vrátit tento protokol k přepracování.
  6. S ohledem na složitou situaci jak na straně studentů, tak na straně vyučujících, stanovuji nejzazší termín na zaslání vypracovaných protokolů na pondělí 31. srpna 2020.

 

Aktuálně dotčené skupiny:

Stáž v termínu 9.-13.3.2020 (Kruhy 4011 a 4012).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 23.3.-27.3.2020 (Kruhy 4005 a 4006)
Kontaktní osoba: MUDr. Antonín Šípek, PhD. (antonin.sipek@vfn.cz)

Stáž v termínu 13.-17.4.2020 (Kruhy 4013 a 4014).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 20.-24.4.2020 (Kruhy 4015 a 4016)
Kontaktní osoba: MUDr. Antonín Šípek, PhD. (antonin.sipek@vfn.cz)

Stáž v termínu 1.-5.6.2020 (Kruhy 4007 a 4008).
Kontaktní osoba (Kruh 7): MUDr. Antonín Šípek, PhD. (antonin.sipek@vfn.cz)
Kontaktní osoba (Kruh 8): prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Vzhledem k četným dobrovolnickým činnostem studentů v různých zdravotnických zařízeních po dobu zrušení prezenční výuky nepožadujeme absolvování stáží na ambulanci ani v pozdějším termínu. Požadavkem k udělení zápočtu za předmět Klinická genetika je vypracování a zaslání protokolu. Toto minimum je povinné pro všechny
studenty (i dobrovolníky), neboť našim cílem je, aby se studenti při vypracování jednotlivých úkolů nad oborem Klinická genetika alespoň pár minut zamysleli, případně si vyhledali příslušné materiály, kterými svá řešení podloží. Splnění našich požadavků pak usnadňuje velmi benevolentní termín odevzdání (konec srpna 2020).

Pro další (dubnové a pozdější) termíny stáží se v tuto chvíli nic nemění, neboť není jasné, zda se jich současné přerušení prezenční výuky dotkne, či nikoliv. Pokud by se ani tyto stáže nakonec nekonaly, budou se i na tyto skupiny uplatňovat výše uvedená pravidla.

 

prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D., přednosta
prim. MUDr. Jaroslav Kotlas, vedoucí výuky, primář ambulantní části

 

*Stanovisko UK k výuce ze dne 16. 3. 2020:

Rektor UK s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně zakazuje jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací. Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou.
Rektor UK zakazuje s účinností od 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) individuální zkoušky a státní zkoušky (včetně zkoušek rigorózních a doktorských).

počet zobrazení: 1663 poslední aktualizace: asipek, 27.04.2020
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.