nabízené PhD projekty

Genová regulace v normě a patologii: Skupina genové regulace nabízí místo pro zájemce o PhD studium. Náplní práce bude studium mechanismů regulace genové exprese (Wnt signalizace, post-translační modifikace aj.), jejich významu pro buněčnou diferenciaci a následků jejich narušení v souvislosti s různými nemocemi. Projekt bude řešen za použití zejména molekulárně biologických přístupů (např. Q-PCR, ChIP, Co-IP, reportérové eseje) a mikroskopických technik. V plánu je zavedení pokročilejších metod (např. CRISPR/Cas9 a práce s kmenovými buňkami). Pro více informací kontaktujte: tomas.vacik@lf1.cuni.cz.