Genetická konference GSGM 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Genetická společnost Gregora Mendela vás zve v září 2014 do krásného prostředí konferenčního centra FLORETPrůhonicích u Prahy na tradiční setkání českých a slovenských vědců a zájemců o genetiku a molekulární biologii různých organizmů. Snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci širokému okruhu zájemců a zejména pak mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům. Na programu tedy budou nejen zvané plenární přednášky významných odborníků z vysokých škol a akademických pracovišť, ale i kratší přednášky a tradiční prezentace formou plakátových sdělení. Konference připomene též 55. výročí založení katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Je tudíž vhodnou příležitostí pro všechny absolventy katedry a příbuzných oborů PřF UK v Praze k uskutečnění přátelských setkání a obnovení dřívějších či zapomenutých kontaktů. Konference je určena všem zájemcům bez ohledu na členství v GSGM. Pro doktorandy a magisterské studenty je to skvělá příležitost, jak představit výsledky své práce širší vědecké komunitě!

Rezervujte si tedy ve svých kalendářích termín 24. – 26. 9. 2014 pro tuto akci! Přijďte si poslechnout přednášky našich význačných odborníků v oblastech genomiky, epigenetiky, onkogenetiky, cytogenetiky, evoluční genetiky, forenzní genetiky aj.! Získejte výborný přehled o novinkách v genetice, molekulární a buněčné biologii, který se vám, pokud jste studenti, bude hodit např. ke státním závěrečným či doktorským zkouškám! Informujte se o tom, v jakých vědecko-výzkumných institucích v České a Slovenské republice se provádí výzkum v těchto oborech a na jakých tématech pracují vaše kolegyně a kolegové! Zjistěte, jaké zajímavé metodické přístupy při své práci používají! Navažte nové perspektivní spolupráce a obnovte bývalé kontakty na tomto přátelském setkání všech, které genetika zajímá a kteří se jí věnují! Dokážeme vám, že náš slogan „Za vším hledej genetiku, aneb Žijeme v genetické éře“ je zcela oprávněný :-).

Další informace o konferenci a přístup do registračního formuláře získáte na webové stránce http://www.biologicals.cz/conferences/index.php?conference_id=20. Registrovat on-line se můžete již nyní – registrace je otevřena. Konečný termín pro zaslání abstraktů je 20.6.2014, pro zaplacení konferenčního poplatku ve včasném termínu je 15.7.2014. Případné dotazy, které ochotně zodpovíme, zasílejte na adresu gsgm2014@biologicals.cz.  

Za organizační výbor konference:

RNDr. Marie Kočová, CSc., RNDr. Dana Holá, Ph.D.

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze

 

počet zobrazení: 2104 poslední aktualizace: asipek, 10.02.2014
Hodnocení:
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.