E-Learningový portál - Klinická genetika

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Předmět Klinická genetika Vás měl seznámit s klinickými aplikacemi biologicko-genetických poznatků, které jste se u nás učili již v prvním a druhém ročníku. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, proběhne náš předmět v zimním semestru ak. roku 2020/2021 pouze distanční formou.

Náš obor zahrnuje ambulantní část (tzv. Lékařská genetika), kterou zajišťují lékaři s atestací v oboru Lékařská genetika a dále část laboratorní (tzv. Klinická genetika), kterou zajišťují bioanalytici (vysokoškoláci-nelékaři) a dále zdravotní laboranti. Kvůli aktuálně platným omezením, bohužel, neuvidíte jak takový provoz ambulance či laboratoře vypadá, ale připravili jsme pro Vás následující materiály k samostudiu. Případné podrobnější vysvětlení Vám rád poskytne elektronickou cestou, na které se společně dohodnete, Váš kontaktní vyučující. Rovněž připravujeme několik interaktivních seminářů v prostředí MS Teams, sledujte, prosím, aktuální informace i tam - pro každý výukový blok budou zveřejněny informace zvlášť.

Novinka: Od letního semestru 2020/2021 jsme se rozhodili umožnit zájemcům o klinickou stáž absolvovat v příslušném týdnu jeden den na naší ambulanci - podrobnosti a prezenční tabulku naleznete v MS Teams. Tato stáž není povinná a předmět je tak nadále možné absolvovat zcela distančně.

Nosná témata:

Doporučené postupy:

Většina našich postupů je, jako v jiných odbornostech, založena na doporučeních odborné společnosti, kterou je pro nás Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP (www.slg.cz). Odkazujeme na několik postupů, které by vám mohly být (i v budoucnu) užitečné.

Protokol:

Vytvořili jsme proto protokol, který Vás zavede do čtyř různých oblastí klinické genetiky. Vaším (hlavním) úkolem tak bude vypracovat tento protokol (ať již ručně, či ve Wordu) a zaslat jej emailem vašemu kontaktnímu vyučujícímu, nejpozději do konce příslušného semestru ak. roku 2020/2021. Na základě zodpovědně vyplněného protokolu vám bude následně elektronicky (skrze SIS) udělen zápočet.

Protokol ke stažení (Word, PDF)

 

Kontaktní vyučující:

Stáž v termínu 19.-23.4. 2021 (Kruh 4015).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 19-23.4. 2021 (Kruh 4016)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 12.-16.4. 2021 (Kruh 4013).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 12.-16.4. 2021 (Kruh 4014)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 22.-26.3. 2021 (Kruh 4005).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 22.-26.3. 2021 (Kruh 4006)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 8.-12.3. 2021 (Kruh 4011).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 8.-12.3. 2021 (Kruh 4012)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 2.-6.11. 2020 (Kruh 4001).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 2.-6.11. 2020 (Kruh 4002)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 16.-20.11. 2020 (Kruh 4009).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)

Stáž v termínu 16.-20.11. 2020 (Kruh 4010)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)

Stáž v termínu 14.-18.12. 2020 (Kruh 4003).
Kontaktní osoba: prim. MUDr. Jaroslav Kotlas (Jaroslav.kotlas@lf1.cuni.cz)  

Stáž v termínu 14.-18.12. 2020 (Kruh 4004)
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc (baxova@vfn.cz)
 

 

počet zobrazení: 3318 poslední aktualizace: asipek, 08.04.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel)
Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.